TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
Địa chỉ: Tân Thịnh - Cẩm An - Tp Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0510 3927212
Email: thcsphanboichau92@gmail.com
Website: www.thcsphanboichauhoian.edu.vn